pavel munteanu

Un mare român la Cojușna: Mitropolitul Visarion Puiu la mormântul Arhimandritului Gherasim Grecu

Visarion Puiu și Regele Carol al II-lea al României

Visarion Puiu și Regele Carol al II-lea al României

Acum 50 de ani, la 10 august 1964, se stingea din viață Visarion Puiu, un mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române.

A fost:

  • episcop de Argeș (1921-1923)
  • episcop de Hotin (1923-1935)
  • Mitropolit de Bucovina (1935-1940)
  • Mitropolit de Transnistria la Odessa (16 Noiembrie 1942 – 14 Decembrie 1943)
  • cârmuitor al Eparhiei românilor din străinătate, numită și Eparhia Ortodoxă Română din Europa Occidentală (1945-1958)

Nicolae Iorga l-a apreciat ca pe unul din cei mai culți clerici ortodocși români din perioada interbelică.
sursa.

„Episcopul Visarion ajutat de Arhimandritul Gherasim la dreapta” la ridicarea Catedralei din Bălți.

„Episcopul Visarion ajutat de Arhimandritul Gherasim la dreapta” la ridicarea Catedralei din Bălți.

În perioada cât a fost Mitropolit de Transnistria, făcând o vizită la Mănăstirea Căpriana, Visarion Puiu trece și pe la Cojușna să se închine la mormântul Arhimandritul Gherasim Grecu.

Publicația bisericească „Luminătorul” nr. 5-6 din 1943 scrie următoarele:

Pe la vremea amiezii (sâmbătă, 19 iunie 1943), Vlădicii și ai lor însoțitori, au pornit la satul Cojușna, tot din județul Lăpușna. Aici, lângă zidul bisericii, într-un alt mormânt, deschis pe vremea stăpânirii bolșevice, odihnește Arhimandritul Gherasim Grecu, cinstit cu rangul de mitrofor de însuș Patriarhul Ierusalimului Damianos, cu prilejul unei vizite la reședința episcopală a Vladicăi Visarion la Bălți.
Acest monah, născut în Cojușna, a fost suflet ales, tare cuviincios, muncitor, milostiv, nesfadnic și nici râvnitor spre lucruri urâte; un cald slujitor al Sf. Altar, el aduna multă lume în biserică, și cu încredințarea lui în puterea, făcătoare de minuni a Domnului, el mângâia multe suflete chinuite, chiar de doctori și militari din Chișinău, încât într-o vreme, aceștia numai pe el îl pofitau cu Icoana Maicii Domnului dela Hârbovăț, să le sfințească casa și viața lor. Arhimandritul Gherasim a străduit mult, a  muncit din greu și cu credință la întemeierea episcopiei din Bălți, la ridicarea gospodăriei ei, sub călăuzirea Vlădicăi Visarion, I-a fost un slujitor bun și cuminte. Deaceea, Vlădica a și venit la mormântul lui, să se roage pentru el, pentru ușurarea sufletului lui bun, și, luând omofoul pe umeri, i-a slujit o mișcătoare pomenire. Iar pentru rudele Arhimandritului ca și pentru norodul, ce s-a adunat acolo, a fost spus un cuvânt de cinstire a numelui și a tindei lui Gherasim, care ș-a împlinit datoria în vieață, încât merită să-l amintească nu numai prietenii și familia, ci iată și un Mitropolit cade în rugăciune pioasă sub Crucea ce-i străjuiește așezarea cea din urmă a trupului lui. Ca semn și mai vădit de cinstire, Vlădica Visarion a hotărât să-i așeze la mormânt o troiță frumoasă, cu placă de marmoră scrisă și în jur să pună grilaj. Folositoare de suflet au fost și aceste clipe!

În ziua de azi, în curtea bisericii „Sf. Gheorghe” din Cojușna sunt 5 morminte, patru se află în spatele altarului și unul în stânga bisericii, la umbra unor copaci. Cel din urmă este și locul de veci al Arhimandritului Gherasim Grecu, dar fără „o troiță frumoasă, cu placă de marmoră scrisă”. Pe  crucea din țeavă, simplă, e scris cu litere chirilice „Răposatul Arhimandrit Gherasim. născut 1876, răposat 1940”

gherasim grecu

Gherasim Grecu

Poate e loc de mai mult pentru un cojușnean la mormântul căruia a venit un mitropolit să se roage.

*mai multe despre Visarion Puiu găsiți aici.


Categorised as: cojusna, istorie


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>