pavel munteanu

Căminului cultural „Vasile Alecsandri” din com. Cojuşna

Ziarul „Basarabia” scria luni, 9 februarie 1942:

Reluarea activităţii căminului cultural „Vasile Alecsandri” din com. Cojuşna judeţul Lăpuşna.

Comuna Cojuşna care s-a bucurat în trecut de o frumoasă şi rodnică … culturală datorită conducătorilor ei Ion Voldeanu, notar şi preşedinte al căminului cultural şi a domnului Grigore Dobrescu, directorul căminului, după o întrerupere de un an şi jumătate, astăzi se bucură de o mare activitate culturală.

Zilele trecute căminul cultural şi-a reluat activitatea cu care prilej s-a oficiat un serviciu divin dimineaţa, după care s-au deschis cursurile ţărăneşti organizate de d. Grigore Dobrescu.
La prima şedinţă a cursurilor ţărăneşti au predat domnii: Ion Voldeanu, Grigore Dobrescu, Preot Nicolae Goian, învăţătorul Campătă Dumitru, Nicolae Chiriţă şi Ioan Pleşca.

Dl. Ion Sârbu, directorul căminului judeţean Lăpuşna, a promis că va înzestra căminul cultural Cojuşna cu un aparat de radio în locul acelui care a fost ridicat de sovietici.

Dorim conducătorilor căminului cultural din Cojuşna spor şi muncă rodnică pentru promovarea conştiinţei româneşti în Basarabia dezrobită pe veci.

Poate e cazul să readucem numele lui Vasile Alecsandri în Cojuşna?


Categorised as: istorie, politică şi administraţie publică


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>